Browsing: நூல் நயம்

சித்த வைத்தியம் சிக்கன மருத்துவம் ”சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு என்பார்கள்”. சிவனே வைத்திய நாதன் .சித்தர்கள் காடுகளில் சிவலிங்கங்களை…